Voorwoord

Eddy Toonen & Wim Langewouters

Synfra-voorzitter Eddy Toonen en operationeel manager Wim Langewouters blikken terug op het jaar 2019. Ook in 2019 zijn op veel thema’s weer goede stappen gezet in de ontwikkeling ervan.

Veiligheid

De aandacht voor veiligheid was in 2019 een centraal en dominant thema. Eddy: “Diverse incidenten, waarvan een met een noodlottig verloop, zijn als een dreun binnen gekomen. Het deed ons op een confronterende manier beseffen dat veilig werken nog steeds niet vanzelfsprekend is. Door veilig werken aandacht te geven proberen we dat om te buigen.” Wim vult aan: “Via onze website delen we zaken over veiligheid. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen meenemen en delen we informatie waar anderen wat aan kunnen hebben.”

Samenwerking

Synfra staat voor samenwerken. Een simpele en logisch stap die Synfra in 2019 heeft gezet in de professionalisering van ons partnerschap is de deelname van aannemers aan de bestuursvergaderingen. Edwin Baeten (voorzitter aannemerscollectief), Hans van der Steen en Pieter Aerts vertegenwoordigen de gecontracteerde aannemers.

Eddy vertelt waarom dit een belangrijke stap is: “Hiermee onderstrepen we dat Synfra een samenwerking is van netwerkbedrijven én aannemers. Door met elkaar in gesprek te zijn, blijven we de samenwerking verbeteren. Het vergt een lange adem, maar we zien dat het resultaat oplevert. En dat valt ook landelijk op. De combisamenwerking van Synfra wordt gezien als één van de voorbeelden in Nederland. ”Het heeft meer voordelen”, legt Wim uit: “We zijn vroegtijdig en direct met elkaar in gesprek over actuele issues en kijken niet alleen vanuit netbeheerders naar mogelijkheden en oplossingen, maar de zienswijze van de aannemerij wordt direct meegenomen.”

Verlenging contracten

Een belangrijke mijlpaal is het besluit om de contracten na september 2021 te verlengen. Een traject dat niet over één nacht ijs is gegaan. Omdat de wereld en de ontwikkelingen in een hoog tempo veranderen, is het geen eenvoudige contractuele verlenging. “Een mooi resultaat is dat netwerkbedrijven en aannemers gezamenlijk de ambitie hebben uitgesproken om verder te groeien in een professionele samenwerking. Deze ambities vormen het fundament voor de verlenging”, aldus Eddy.
Wim: “Middels diverse projectgroepen wordt hard gewerkt aan het concreet en smart maken van onze doelen en verwachtingen, zodat we met vertrouwen de samenwerking in de komende jaren verder kunnen uitbouwen.”

Aansluitproces

Er is veel gebeurd ter verbetering van het aansluitproces. Wim: “Na de negatieve landelijke publiciteit in 2018 op het tijdig maken van aansluitingen zijn er flinke stappen gezet om het aansluitproces verder te uniformeren en te faciliteren. Zo hebben we de aannemer een bodemtool ter beschikking gesteld voor het doen van historisch onderzoek in de voorbereiding. Na implementatie eind 2018 van een (landelijk) uniform klantproces zijn er meerdere malen audits uitgevoerd om te kijken wat er goed gaat en waar we nog kunnen verbeteren. Verder omarmen we nieuwe innovaties zoals prefab meterkast en invoermantelbuizen tot aan de erfscheiding om het aansluitproces nog efficiënter te maken zodat we met dezelfde capaciteit meer aansluitingen kunnen realiseren.”

Gemeenten

Synfra is met gemeenten in gesprek om te kijken waar we als ketenpartners de samenwerking verder kunnen verbeteren en de keten nog efficiënter kunnen maken. Eddy: “Het enthousiasme was groot en er zijn mooie nieuwe initiatieven uit gekomen waarmee we in 2020 weer aan de slag gaan.”

Voor 2020 staan ongetwijfeld dezelfde thema’s centraal. Maar in het licht van de actuele Corona-perikelen is het vooral zaak om een gezonde en duurzame samenwerking met elkaar te blijven opzoeken. We wensen iedereen vooral een gezond 2020 toe.

Eddy Toonen en Wim Langewouters
April 2020