Verbeteren samenwerken

Synfra is een samenwerkingsverband. Samen met onze ketenpartners combineren en coördineren we werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Samen(werking) dus.

Synfra zet verschillende middelen in om deze samenwerking tussen netbeheerders, aannemers, gemeenten en andere stakeholders zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Gemeente Contactdagen

Op zowel 13 als 20 juni 2019 organiseerde Synfra een middag om met alle ketenpartners in gesprek te gaan onder de noemer ‘Gemeente Contactdagen’. Op 13 juni kwamen de partijen van West-Brabant bij elkaar, op 20 juni die van Oost-Brabant. Deze Gemeente Contactdagen worden georganiseerd om de ketensamenwerking waar mogelijk te verbeteren, van elkaar te leren en het begrip voor elkaars belangen te verbeteren.

Vier vervolgacties op basis van prioriteit en haalbaalheid:

  1. Samenwerking gemeenten – brainstormsessie over vorm
  2. Uitvoering 1 ontwerp – pilot
  3. Veiligheid
  4. Synergie - platform

In 2020 wordt ook voor Limburg een relatiedag georganiseerd.

Eigenaarschap

Ger Kok, senior consultant bij Rijnconsult, trad als programmamanager op voor de projectgroep Contract & Bestek. Dat was een intensief, bijzonder traject waarbij buitengewoon goed werd samengewerkt.

Tijdens dit traject kwamen de thema’s leiderschap en eigenaarschap bovendrijven wanneer het gaat om samenwerken. Voor het Synfrabestuur aanleiding om daar dieper op in te gaan en Ger opnieuw te vragen om daarbij te helpen.

Met zo’n 30 team- en regiomanagers werd een sessie georganiseerd. De eyeopener was dat we het veel hebben over eigenaarschap maar iedereen heeft daar zijn eigen beeld bij. En om het dan ook nog aan een praktijkvoorbeeld te koppelen, bleek helemaal lastig.

Ger gebruikte hierbij het zogeheten Kracht van de 8-model. Het begint bij het gedrag van de manager zelf. Het model laat menselijk gedrag zien in lastige situaties. Hiermee wordt ook inzichtelijk wat je in bepaalde situaties (anders) had kunnen doen.

Het ‘slachtoffergedrag’ laat routinegedrag zien, maar het levert geen resultaat op om de situatie te wijzigen. Voor de een is dat negeren of ontkennen, voor de ander bijvoorbeeld verzet of de ander de schuld geven. Bewust inzicht hierin, levert al een belangrijke bijdrage in het nemen van leiderschap of eigenaarschap.

SUPER!

Het cultuurprogramma SUPER! is in 2016 ontwikkeld en helpt ons op basis van open communicatie en gelijkwaardigheid een professioneel partnerschap aan te gaan met elkaar. De samenwerking op MT-niveau gaat goed. Voor 2019 lag het accent om de SUPER!-cultuur naar de operationele laag te brengen door voorbeeldgedrag.