Veiligheid

Streven naar 0 veiligheidsincidenten

Synfra en haar ketenpartners streven naar een veilige werkomgeving. De ambitie is zelfs 0 ongevallen. Vanuit de individuele bedrijven wordt veel geïnvesteerd in ‘veiligheidsbewustzijn van medewerkers’. Daarnaast hebben we ook een gezamenlijk belang.

Het Synfrabestuur heeft daarom in 2019 een veiligheidsdocument opgesteld. Hierin komt naar voren dat Synfra een verbindende en faciliterende rol heeft tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegenkomen.

Hierdoor vergroten we een gelijkgestemd hoog veiligheidsbewustzijn op het vlak van voorbeeldgedrag, veiligheidsleiderschap en veiligheidsnormering.

Veiligheidsdocument

In de praktijk komt dat op verschillende manieren tot uiting:

  • Eerste agendapunt:
    Bij alle Synfra-overleggen staat veiligheid als eerste punt op de agenda (sinds 2018).
  • Website:
    In 2019 heeft veiligheid een prominente positie gekregen op de Synfra-website. Hier worden informatie, innovaties, praktijkvoorbeelden, ongewenste gebeurtenissen gedeeld ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn, ter inspiratie en om het taboe omtrent het melden van een ongewenste gebeurtenis te doorbreken.
  • Boek ‘Geef veiligheid wortels’:
    Het Synfrabestuur heeft het boek ‘Geef veiligheid wortels – Wie zich veilig voelt durft alles’ uitgedeeld aan de directeuren en managers van de ketenpartners. Dit praktische boek is bedoeld voor leidinggevenden waarbij preventie een grote rol speelt in de dagelijkse werkzaamheden. Precies waar alle Synfrapartijen middenin zitten. Hoe zorg je voor een veilige omgeving in de waan van de dag en op een uitdagend speelveld van regels? Auteur en gedragsveiligheidsdeskundige Annemarie Timmermans wil met dit boek veiliger en gezonder werken stevige wortels geven. Als vervolg op dit boek heeft in januari 2020 een inspiratiemiddag met Annemarie plaatsgevonden.

In 2020 wordt vervolg gegeven aan bovenstaande, is er een werkgroep veiligheid geformeerd en wordt gekeken wat Synfra nog meer kan doen om een bijdrage te leveren aan het reduceren van ongevallen.