Kwaliteit

Met de performancemeting QPS 2.0 meet Synfra gedurende de contractperiode de prestaties van de contractaannemers. Verschillende onderdelen worden gemeten: aansluitingen, infraprojecten, EMVI-ambitie, graafschadepreventie en Dart Rate. De totale score is een gemiddelde van deze categorieën, waarbij het ene onderdeel meer meetelt dan het andere.

Performancemeting EMVI-ambitie

Bij instemming van de contractverlenging van 2017-2021 hebben aannemers ingestemd met het aanpassen van de performancesystematiek en het indienen van een nieuwe EMVI-ambitie.

De audits worden in totaal drie keer gedaan. Inmiddels zijn er twee audits uitgevoerd en de volgende (laatste) staat rond juni 2020 gepland. Voor de eindbeoordeling op EMVI-ambitie tellen alle drie de audits mee en wordt de eindscore op EMVI-ambitie het gemiddelde van de drie audits. Deze audits zijn belegd bij een externe auditinstantie zijnde de KIWA.

Performancemeting Graafschadepreventie

Een objectieve meting op basis van geregistreerde schades bleek in de praktijk onmogelijk. Daarom is overgegaan op een meting van de inspanning en borging die een aannemer verricht om graafschades te voorkomen. Het doel is immers ook voorkomen van het aantal graafschades.

In de contractperiode worden drie graafschadepreventie-audits gehouden. Voor de eindbeoordeling tellen alle audits mee en wordt de eindscore het gemiddelde hiervan.

Performancemeting Dart Rate

De Dart Rate zegt iets over de veiligheidsbeleving/-cultuur en is daarom belangrijk om mee te nemen in de QPS-beoordeling. De formule voor het bepalen van de Dart Rate: (1) Ongevallen met verzuim x (2) 200.000/ (3) gewerkte uren op Synfracontract per perceel.

Toelichting:

  1. De duur van verzuim is niet van belang, maar wel dat een medewerker ten gevolge van het ongeval arbeidsverzuim heeft of tijdelijk aangepast/ander werk moet doen.
  2. 200.000 is het getal waarmee vermenigvuldigd wordt om te kunnen benchmarken. Deze komt tot stand door 100 FTE x 2.000 uur is 200.000 uur. Het is een vast gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van 40 uur per FTE en 50 arbeidsweken.
  3. Uren gewerkt op Synfracontract is daadwerkelijk aantal uren van de medewerkers die door de aannemer ingezet worden op het contract.

Tijdens de audits door KIWA worden de ongevallen met verzuim meegenomen. De aannemers dienen in het kader van hun certificering bij te houden hoeveel ongevallen met verzuim zij hebben. Bij geen ongevallen met verzuim scoort de aannemer in de Dart Rate een 0 en zou dit in QPS een maximale score geven van 10 punten.