Verlengen contracten

Advies

In januari 2019 is de projectgroep Contract & Bestek gestart met de opdracht om de haalbaarheid voor verlenging van de huidige contracten en bestek te toetsen en een advies uit te brengen. Het advies is overgenomen door het bestuur en momenteel worden de ambities verder uitgewerkt zodat de doelen helder zijn om op 1 september 2021 te kunnen verlengen. Op 30 april 2019 presenteerde dit ‘dreamteam’ het resultaat aan het Synfrabestuur.

Besluit

Het bestuur en de contractaannemers hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om met uitwerking van de ambities de contracten te verlengen. De uit te werken ambities zijn op de onderdelen veiligheid, proces, klant, kwaliteit, bestek en eigenaarschap. Partijen hechten grote waarde aan een ‘lerende organisatie’ en hebben daarom uitgesproken hieraan volledig medewerking te verlenen en zich hiervoor in te spannen. De uitwerking van deze ambities maken onderdeel uit van de contractverlenging.